VOORBEELDPROJECT

BOIV - BaSISOPLEIDING INFORMATIEVOORZIENING (RWS)2011 - 2014

 • ICT en informatie lijken vertrouwde begrippen voor elke organisatie. Maar is dat wel zo?
  Het toenemend belang van informatisering verandert de bedrijfsvoering. Dat levert nieuwe taken, nieuwe functies en een ander perspectief op.

 • In de Basisopleiding Informatievoorziening ontdekken medewerkers van Rijkswaterstaat de volle breedte van IV voor RWS en wat dat voor consequenties heeft voor de projecten en processen. RWS zorgt voor droge voeten, voldoende schoon water, vlot en veilig verkeer over weg en water en geeft betrouwbare en bruikbare informatie hierover. Hoe is IV belegd in deze grote organisatie? Wie kun je waar op aanspreken? Wat is de formele weg om innovatie en verandering aan te sturen? Wat zijn de rollen die je zelf in die ontwikkelingen kunt spelen, en wanneer kies je voor welke rol?

 • Op Dag 1 van de BOIV verkennen de deelnemers het kader van IV binnen RWS. Dat werken ze in Dag 2 vervolgens uit in de analyse van een eigen praktijkcase. Op Dag 3 staan de cases centraal, wanneer deze samen met een RWS IV-ontwerper worden doorgenomen op aanpak, relevantie, haalbaarheid en strategie.
 • d

  Zoeterwoude, Rijksweg 4a (1958) en werk aan de weg tussen Amsterdam en Utrecht (1965).
  De kennissamenleving maakt het ontwerp van diensten en technologie een stuk complexer.

 • d