VOORBEELDPROJECT

VAKONTWIKKELING ERASMUS UNIVERSITEIT2013

  • Hoe leren we? Wat is leren? Wanneer hebben we iets geleerd?
    Het is niet eenvoudig aan te geven of ergens goed les wordt gegeven. Zeker niet in een tijd waarin we willen inspelen op verschillende leerstijlen, sociale media gebruiken en zowel individuele ontwikkeling als samenwerking stimuleren.

  • In een cyclus vakontwikkeling staan we stil bij deze vragen. Om te beginnen kijken we wat de literatuur ons leert over leren, als achtergrond om het eigen instructiegedrag onder de loep te nemen. De drieslag die we daarbij maken is in essentie vrij simpel. Ten eerste moeten de leerdoelen helder en concreet zijn verwoord. Zodat lerenden exact weten wat van ze wordt verwacht. Bij die doelen moeten vervolgens geschikte werkvormen worden gekozen om het gestelde doel te realiseren. Tenslotte moet op de juiste manier getoetst worden of het resultaat is bereikt.

    De drieslag van vakontwikkeling komt in 3 dagdelen aan de orde, waarbij de docenten het eigen deel van het curriculum als uitgangspunt nemen om dit te verbeteren aan de hand van de nieuwe inzichten. Een cyclus vakontwikkeling levert dan ook concrete resultaten op: verbeterde doelstellingen, geschiktere werkvormen, en passender toetsvormen.

  • d

  • Het formuleren van Leerdoelen zorgt samen met de juiste toetsvorm voor effectieve leerresultaten.

    d