VOORBEELDPROJECT

TRAININGEN COFLEX, voor oplEIDINGEN BOUW & INFRA2010 - nu

  • Een actuele website als kennisbron, die de inhoud van een kleine veertig boeken omvat. Nooit meer nieuwe versies aanschaffen, altijd alle vakkennis bij de hand. Het klinkt als een vanzelfsprekende verbetering, maar de vruchten ervan worden niet zomaar geplukt. Want een online kennisomgeving vraagt om andere instructies, en nieuwe manieren om de student te stimuleren er zinvol gebruik van te maken.

  • Alle boeken van uitgever Noordhoff voor de opleidingen Bouw & Infra werden verzameld in de nieuwe kennisbank CoFlex. In de praktijk blijken docenten het toch lastig te vinden om dit in de les te integreren, waarbij men ziet dat studenten het uit zichzelf maar mondjesmaat gebruiken.

  • In drie dagdelen krijgt het opleidingsteam essentiĆ«le handvatten om digitaal lesmateriaal effectief in te zetten. Is het gebruik van het leermiddel wel goed in het onderwijs verankerd? Hoe is de site georganiseerd, welke instructies horen er bij het toegang regelen voor studenten? Welke middelen zorgen ervoor dat het gebruik niet vrijblijvend meer is? Naar aanleiding van analyse van de eigen praktijk scherpt het team de onderlinge afspraken aan over gebruik en instructie. De instructies en inzet worden beter verdeeld over de opleiding, zodat de student ervaart dat het leermiddel een essentieel onderdeel van de opleiding is.

  • d