VOORBEELDPROJECT

FEEDBACK- eN PRESENTATIETRAININGvanaf 2005

  • In ons mediatijdperk is het belangrijk om goed over te komen.
    Dat betekent meer dan louter je eigen verhaal met Powerpoint en pakkende quote lekker weten te maken. Heldere communicatie is naast een goede presentatie de vaardigheid om commentaar goed te kunnen afhandelen. Komt mijn boodschap over, trap ik niet ongewild op gevoelige tenen? En andersom, kan ik de input van anderen goed verwerken, en daar mijn voordeel mee doen?

  • Presentatie en feedback zijn twee peilers van een goed verhaal, voor deelnemers in de farmacie, onderwijs, zorg en kinderopvang. In presentatietrainingen leren ze optimaal gebruik maken van technieken die overtuigen, inspireren en verduidelijken. In feedbacktrainingen staat de interactie centraal, om opbouwend met kritiek, vragen en reacties om te gaan. Met goede feedback presenteer je een professionele houding om met andere meningen om te gaan. Met een goede presentatie laat je zien dat je de regels van het mediatijdperk kunt toepassen.

  • d
  • Presentatie en feedback zijn twee loten van dezelfde stam: communicatie.d