VOORBEELDPROJECT

ICT NULMETING OPEN SCHOOLGEMEENSCHAP BIJLMER2010

  • Doen we wel genoeg met ict? Zijn onze voorzieningen voldoende? Moeten we het gebruik meer vrijlaten of juist duidelijker aangeven wat wel en wat niet kan op onze school? Wanneer je intensief met ict werkt word je blikveld nogal eens vertroebeld door details, hypes en hardnekkige problemen. Onvermoed blijken er dan best wel zaken te zijn die gewoon heel goed lopen. Omgekeerd komen ernstige tekortkomingen soms helemaal niet in beeld.

  • In het onderwijs is investering en opbrengst van ict vaak een ondoorzichtig gebied. Een objectieve blik van buiten kan dan uitkomst bieden. Door interviews met leerlingen, studenten, facilitair medewerkers en ouders kan de waardering en beleving van de inspanningen goed in kaart worden gebracht. Een goede inventarisatie van wensen, bottlenecks, het feitelijk gebruik en het uitgedragen beleid geeft alle betrokkenen een ijkpunt om op verder te borduren. Een Nulmeting geeft inzicht in de actuele stand van zaken en formuleert suggesties en perspectieven om gericht nieuwe stappen te maken.

  • De resultaten van de Nulmeting (plus een presentatie over trends in e-learning) zijn onderwerp van een Inspiratiemiddag voor het hele onderwijsteam, zodat iedereen bijdragen en suggesties kan inbengen. Voor de OSB betekende dit, dat na de feitelijke nulmeting tevens een nieuw ict-beleidsplan werd geproduceerd dat aansloot bij de onderwijsprincipes van de school.

  • d
  • Presentatie van Nulmeting resultaten en trends in het onderwijs. d