VOORBEELDPROJECT

JOOMLA DAGEN (vanuit KUnstfactor)2009

  • Moderne verenigingen staan enorm onder druk: vergrijzing, een teruglopend ledental, minder animo voor bestuurszaken, toenemende regeldruk. Vrijetijdsbesteding moet de concurrentie aan met alle andere verleidingen van het multimediatijdperk.

    Hoe kan een content management systeem (CMS) daar een bijdrage aan leveren? Dat lijkt wat vergezocht, maar is het niet. Een CMS als Joomla stelt verenigingen in staat om beheer en onderhoud van het meest geƫigende communicatiemiddel (de website) door meerdere personen te laten uitvoeren, en een interactief medium te bouwen dat niet alleen op de inzet van een kleine groep hoeft te steunen.

    In speciale Joomla-dagen krijgen besturen praktijkverhalen over hoe je zoiets opzet en aanstuurt. En uiteraard hands-on kennismaking met werk aan het CMS, aan de hand van instructie van een ervaren bouwer. Een usb-stick met een volledige Joomla-distributie,templates en links naar sites waar tips & trucs worden uitgewisseld maakt het aanbod compleet.

  • d