My CMS

De Marokkaan heeft het gedaan

12xxZie je wel: alweer Marokkanen.
Al een week lang verbaas ik me over de discussie rond de afkomst van de jonge voetballers die een grensrechter doodschopten. Aan beide kanten van het spectrum is sprake van krampachtige over-reactie. In eerste instantie werd niet genoemd dat er sprake was van een mogelijke Marokkaanse achtergrond, omdat dat ‘niet relevant zou zijn’. Wat weer een mooie aanleiding werd om dat gegeven juist als uitermate belangrijk voor te stellen.

Want een beetje onderwijsmens weet het natuurlijk al lang. Het is goed om te weten wie je voor je hebt, maar weeg wat je weet. Kennis moet bijdragen aan de communicatie, en uiteindelijk aan een betere ontwikkeling. Natuurlijk is het dan handig te weten of de nieuwe leerling uit het Rifgebergte komt of uit Assendelft, en of de familie hier al 20 jaar woont of nog maar 2. Wanneer die voorkennis doorschiet, en een vast gegeven wordt voor vermeende eigenschappen, doe je het ergste dat je een individu kunt aandoen: dan geef je iemand geen kans. Dan plak je een stempel op, dan zet je mensen weg, dan blokkeer je de toegang.

Dan moet ik altijd denken aan Edo Bertels, een klasgenootje op de basisschool. Toen ik met hem ging spelen, weidden sommige klasgenootjes me in op een Groot Geheim:”Edo is van het kamp, hoor”. Geen idee toen, wat dat betekende en wat ik daarmee moest. Met Edo zwierf ik door straat en bos, we klommen op daken en in bomen, we trokken aan de bel bij mevrouw Schuurman. Machtig mooi. Dat je bij hem thuis op de muur mocht tekenen vond ik alleen maar reuze interessant. Edo was een leuke jongen om mee te dollen, ook toen ik later hoorde dat er familieleden in de bak en in de eh.. ambulante handel zaten. Elke Edo heeft het recht om op zijn eigen merites te worden beoordeeld, en niet louter op die van een groep waarvan hij deel uitmaakt. Je mag van elkaar weten wat er te weten valt, maar als dat leidt tot uitsluiting geldt een aloude wijsheid: dan wordt het middel erger dan de kwaal.

LINKS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *