My CMS

Prenatale educatie is de toekomst

Exsercise for expectant couplesDe belangrijkste momenten van je leven spelen zich af voor je geboorte. Van een enkele cel groei je binnen de periode van een schooljaar uit tot een volledig functionerend menselijk wezen. Zintuigen ontstaan zodat je kunt horen, voelen en zelfs al ruiken. Een ontwikkeling die niet nog eens overgedaan kan worden. De baarmoeder is een multimediaal klaslokaal, dat nog niet optimaal gebruikt wordt.

Het zou me niet verbazen als dat zomaar kon gaan gebeuren. Didactische methodes voor de periode waarin de ontwikkeling van de zintuigen een cruciale fase doormaakt. Interactieve werkvormen van moeder en intermediaire leerkracht met de ongeboren vrucht. CITO scores die de potentiële mogelijkheden van het kind in kaart brengen, gevat in een mooie blauwe of roze enveloppe met beertjes erop als geboortegeschenk. Lang zal hij leren, lang zal hij leren, lang zal hij leren in de glo-ri-aa!

Er is al jaren een duidelijke tendens om steeds vroeger met educatie te beginnen. We hadden al vroege- en voorschoolse educatie, maar de discussie gaat nu over funderend onderwijs, ofwel het fundament leggen onder het echte onderwijs. Waar ligt de grens? Er zijn goede argumenten om daarmee al in de baarmoeder te beginnen. Want een goed fundament onder je schoolcarrière, wie is daar nu op tegen? Mijn God, help. Verlos ons van de educatieve bemoeizucht van lieden die denken dat alles maakbaar is, en gemaakt moet worden.

Niet dat ik tegen scholing ben, integendeel. We hebben de middelen om altijd en overal plaatsonafhankelijk te communiceren, produceren en reflecteren. We staan op de drempel van een samenleving waarin werk niet meer hetzelfde betekent dan vele eeuwen hiervoor. Oude productiewijzen worden in rap tempo ingehaald door printing en maker movement. Wat is dan het belangrijkste wat we de nieuwe generatie kunnen bieden?

Stuur ze naar buiten. Maak ze nieuwsgierig naar wat er gebeurt in de samenleving. Op de fiets de natuur in, op bezoek bij zorginstelling en kennisinstituut, vragen stellen, je ogen de kost geven. Geef ze al die krachtige middelen van nu mee om daarover te publiceren, te produceren, om er actief aan deel te nemen. Minder uren op school, meer onderweg, buiten, daar, ginds, waar de wereld verandert. Geen fundament onder je schoolloopbaan, maar een fundament onder je leefloopbaan. Sluit die gebouwen, geef docenten een bandenplakcursus. Plak een NEE NEE sticker op uw baarmoeder. Eruit, snuif die wereld! Carpe Mundus.

LINKS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *