My CMS

Durf te dromen!

05bOmdenken in je organisatie? Dat kun je eenvoudig borgen door de constante dialoog met het werkveld te combineren met meetings waarin je luistert naar de werkvloer. In de slipstream van de start-up zet je vervolgens in een follow-up traject alle neuzen dezelfde kant op door in bila’s het draagvlak aan te scherpen om de beleving van de corebusiness weer centraal te laten staan. Ideale gremiums om een punt op de horizon te zetten. Managen is snijvlakken verbinden.

Zit de nieuwe uitdaging eenmaal in ieders DNA, dan creëer je in feite zelfsturende teams, die autonoom als ambassadeur fungeren voor de te realiseren customer journey, ofwel de linking pin tussen content en contact. Het kostenplaatje hou je beheersbaar door op agile te werken, waarbij je teams constant positief feedbackt op gerealiseerde quick wins. Een goede analyse waar het laaghangend fruit zit is cruciaal om in deze fase een volledig commitment te mobiliseren. Voor de eigen medewerkers – zowel back-end als front-end – moet de beleving immers immersief zijn, als keyfactor voor een stukje identificatie. Al scrummend zet je de vervolgstappen, met inspirerende story-telling hou je doelen voor ogen en drive tussen de oren.

Het kantelen van je organisatie geef je kortom vooral richting door de eigen mensen in hun kracht te zetten en een cultuur te scheppen waarin ze durven te falen. Daarmee fundeer je de noodzakelijke flexibiliteit om effectief de regie te pakken op de kansen die zich werkenderwijs voordoen. Zo kunnen ze zelf oplossingsstrategieën aanvliegen en als change agents acteren. De taak voor een manager is voornamelijk gelegen in monitoren van het proces, en sturen vanuit een holistische visie. Zo kan hij ideeën inbrengen als hij stagnatie signaleert, en erop toezien dat passie voor de targets niet de balans tussen privé en werk verstoort. Want stress is goed, maar de lampjes moeten niet op oranje blijven staan. Eigentijdse instrumenten als papadagen, flexplekken, staand vergaderen, sabbaticals en creatieve brainstormsessies kunnen hier een tactische rol spelen.

Innovatiekracht is de sleutel van een slagvaardige organisatie.
Verandering aanjagen is niet eenvoudig. Het vereist dat alle lagen hetzelfde gevoel delen van urgentie en richting. Een professionele organisatie is een organisatie die het persoonlijk groeiproces van de medewerkers daarmee organisch weet te verbinden, zodat alle stakeholders gebaat zijn met een resultaat in de plus. Wees transparant in ambities, consequent bij het uitrollen van projecten en blijf dicht bij jezelf: de drie ingrediënten voor toekomstbestendige bedrijvigheid.
Dat wilde ik even tegen je aanhouden.

NB: Oh ja, wat ik maar wil aangeven:
Het genootschap Onze Taal bespreekt op haar jaarcongres van 7 oktober de ergste voorbeelden van ‘jeukwoorden’ op kantoor. In de aankondiging noemen ze er vast 66. Ze zijn allemaal (plus nog wat extra’s) in de tekst (en de titel) hierboven opgenomen.

LINKS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *