My CMS

Opgelet, verbetering in aantocht.

01aOnderwijs is de Haarlemmerolie voor al onze problemen. Radicalisering,
broeikaseffect, pesten en lege batterijen: laat de school het maar aan de orde stellen. Menig school (en docent) is doorgezakt onder het gewicht van zo’n zware toplaag aan problemen, issues en wensen. Na alle wijzigingen van bovenaf gooit
Platformonderwijs2032 het over een andere boeg: het onderwijs mag zichzelf vernieuwen en hervormen. Een nieuwe wens op de stapel.

Net als al zijn voorgangers gaat staatssecretaris Dekker het onderwijs grondig verbeteren. Doortastend gedrag dat in het verleden leidde tot vreselijke toestanden, zelfs tot een Parlementaire Onderzoekscommissie naar Onderwijsvernieuwingen. Dus bedacht Dekker het niet zelf, maar zette hij na een Nationale Brainstorm het Platform Onderwijs2032 o.l.v. Paul Schnabel aan het werk om daar onderwijschocola van te maken, in gesprek met bestuurders, docenten, instellingen en ouders. Dat leverde een mooi Eindadvies op, waar de staatssecretaris best wat in ziet. Er staan veel mooie nieuwe termen in die de komende jaren volop in de schoolgangen zullen gaan galmen.

Scholen willen meer vrijheid, de nieuwe Agenda2032 zegt het ze te geven, met de vrijheid om zelf te bepalen waar ze zich op willen profileren. De leerling van straks krijgt betekenisvol onderwijs op maat, leert kansen van de digitale wereld te benutten en vormt zijn persoonlijkheid vanuit een curriculum met een vaste basis aan kennis en vaardigheden waarmee hij/zij vakoverstijgend leert denken en werken. Een behoorlijk verlanglijstje dat bekend genoeg klinkt om je af te vragen of hier niet gewoon veel oude wensen terugkomen in aangepast jargon. De leerling eigenaar maken van het eigen leerproces, een open houding leren, begrip voor andere culturen en religies. Als dat allemaal in het kerncurriculum komt dat de overheid gaat vaststellen bestaat de kans dat scholen straks vooral vrijheid hebben om zelf de kleur van de iPadhoesjes te kiezen. Het is ook nog maar de vraag of per school wel vergaande keuzes gemaakt kunnen worden die zich buiten het beoordelingsvermogen van inspectie en toetsing zullen begeven.

De Agenda2032 is samengesteld in nauwe samenspraak met alle betrokkenen uit het onderwijs. Dat aspect is waarschijnlijk relevanter dan die hele agenda zelf. Want werkelijk draagvlak kan ertoe leiden dat er ook daadwerkelijk stappen worden gemaakt. Zo niet, dan lopen we het risico dat een volgende commissie halverwege de jaren twintig wederom moet constateren dat het onderwijs onherstelbaar vernieuwd is. Een nieuw jasje voor het onderwijs: laten we hopen dat het hier gaat om duurzame kleding die lekker zit onder heel verschillende weersomstandigheden.
En niet weer om de nieuwe kleren van de keizer.

LINKS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *