My CMS

Een verborgen parel

mediakunst en creativiteitsontwikkeling: een onderzoek


Hoe bereid je een nieuwe generatie voor op de toekomst?
Je geeft het gereedschap van nu om te ontdekken wat je daar nog meer mee kunt.

Een bedrieglijk eenvoudig antwoord. Want zo simpel ligt het in de praktijk niet. Actuele technologie is niet zomaar geschikt voor educatief gebruik. Er is wel een geschikt vertrekpunt, namelijk mediakunst: kunst die speelt met wat er mogelijk en wenselijk is met de krachtige techniek van vandaag, zoals gps, tablets, games, kortom de hele informatietechologie. Mediakunst biedt veel kwaliteiten waar je wat aan hebt. Actuele digitale technologie sluit mooi aan op de belevingswereld, stimuleert de creatieve ontwikkeling en zet aan tot een onderzoekende houding. Toch is het aandeel mediakunst binnen cultuureducatie marginaal.

Waarom is dat zo? Hoe kan het beter?
In het kader van mijn Masterstudie deed ik hier onderzoek naar voor Kunst Centraal, de provinciale organisatie in Utrecht op het gebied van kunst- en cultuureducatie. Als kader gebruikte ik het Vier in balans-model van Kennisnet, dat de randvoorwaarden beschrijft van succesvolle inzet van ict in het onderwijs. Het leverde interessante inzichten op over de kansen en belemmeringen rond de inzet van actuele technologie in het primair onderwijs.

De conclusie…
02Mediakunst kan een krachtig antwoord zijn op tal van eigentijdse onderwijsvragen, maar als toepassing is het voor het onderwijs nog onbekend en ongrijpbaar: een verborgen parel. Om daar verandering in te brengen is het noodzakelijk dat mediakunst beter en aantrekkelijker zichtbaar gemaakt wordt. Bovendien vraagt het van scholen om voor ict niet alleen rond de zaakvakken,maar ook voor talentontwikkeling en creativiteits-ontwikkeling strategische keuzes te maken wat betreft de aanschaf van middelen, de deskundigheid van leerkrachten en het beleid rond onderwijsleermiddelen. Ofwel:
verleid met beleid.

Een verborgen parel.(pdf)
Mediakunst en creativiteitsontwikkeling.

Onderzoeksverslag Ben Kamphuis (2016).
download van de website van het LKCA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *