My CMS

De mbo-school die altijd open is

11aEen school die je voor de toekomst opleidt, met vaste openingstijden en vaste roosters is natuurlijk een absolute dino. Tijd voor een meteoor om een abrupt einde aan die ondersoort te maken. Boem! Weg jij!

Vijf jaar waren ze aan het werk, de vijf scholen van het experiment Netwerkschool dat werkte aan een model voor de ideale MBO-school. Ze bogen zich over aspecten als de betrokkenheid van het bedrijfsleven, studentondernemingen en maatwerk maar ook – onder de noemer Tijd en Geld – over de vraag hoe je het hele jaar open kunt zijn. Elke school onderzocht de mogelijkheden daarop vanuit de eigen context en deed verplicht verslag over de bevindingen.

Je moet wel de competentie ‘tussen de regels kunnen lezen’ erg goed beheersen, want de schoolverslagen doen het onderwerp Tijd & Geld wel helemaal recht in al hun cryptische compactheid. Neem de evaluatie van de brainstormsessie van de opleiding Mediavormgever (St. Lucas, Boxtel). Anderhalf a4 waarin staat vermeld welke van de aanvankelijke ideeën het komende seizoen realiteit is en welke niet. Dat maakt nieuwsgierig.

Zo is het (nog) niet gelukt om een eigen voordeur te realiseren, de openingstijden en -dagen duidelijk kenbaar te maken, een permanente LAB-begeleider aanwezig te hebben, een online-platform van studenten voor studenten te realiseren, de Studio open te hebben tijdens vakanties, Summerschool voor vakgerichte achterstanden, een Zaterdagacademie, extra Studiereizen voor aanvullende kennis en vaardigheden. Wat wel werd gerealiseerd is het vervallen van de mogelijkheid tot doubleren, solo-projecten (met urenverantwoording) tijdens vakanties, een traject van een half jaar versnelling, trajecten in vakantieperiodes om achterstanden weg te werken, passende begeleiding op de nieuwe trajecten, modules die autonoom kunnen worden gevolgd, verlengen van het diplomatraject.

Het interessante van deze summiere vermelding is dat het duidelijk maakt dat de opleiding vrij snel de inhoudelijke kant weet te reorganiseren (programma’s, trajecten, modules) maar dat de fysieke kant (voordeur, studio, platform) een stuk lastiger, of in ieder geval een stuk minder snel te realiseren is. Heel leerzaam, in twee opzichten. Ten eerste blijkt eruit dat er meer flexibiliteit nodig is bij de fysieke nieuwbouw en inrichting, met – analoog aan de inhoud – minder vormvaste eenheden en gebruiksmogelijkheden. En ten tweede dat onderwijsteams heel goed zelf bij de inhoudelijke inrichting en vormgeving kunnen. Met name dat tweede is goed nieuws, want het laat zien dat gemotiveerde teams prima aan vernieuwing en innovatie kunnen werken, ook al lijkt de schoolstructuur soms misschien rigide en onbeweeglijk.

In de evolutie naar morgen is het ambitieuze schoolgebouw met indrukwekkende entree en glimmende voorziening de tot uitsterven gedoemde dino. De docenten daarentegen, die met hun onderwijs overal tussendoor kunnen fladderen en de juiste plekken weten te bereiken waar voedingsbodem voor hun inhoud te vinden is, dat zijn de vogels die de volgende ontwikkelingsfase van de dinosauriër belichamen. De logische next step in kennisontwikkeling. Survivors. Winnaars.

LINKS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *